Για πληροφορίες, παραγγελίες ή απλά για ένα γεια, επικοινωνήστε μαζί μου.


Σηλίνα Παντελίδου
Παροικιά 84400
Πάρος

Τηλ: 6946750399
silinarte[at]gmail[dot]com